Kruševac
 

 

Uvaženi 

   Prezentacija ima za cilj popularizaciju fotografija iz oblasti pčelarstva.

    Fotografije su snimljene, najvećim delom, foto-aparatom "OLYMPUS" ali i "NICON"om i "FUJI"em.

    Fotografije potiču iz okoline Kruševca a najvecim delom snimljene su u okolini pčelinjaka koji se nalazi u selu LOVCI koje je udaljeno od Kruševca nešto više od 10 km.

    Fotografije možete koristiti u nekomercijalne svrhe sa naznakom odakle potiču i ko je autor. Za korišćenje u komercijalne svrhe obratite se na E-mail dule@dual.rs

. Na isti E-mail mogu se obratiti i svi oni koji imaju neko pitanje, kritiku ili pohvalu.

     Pčelar, Stojković Dušan, 37000 Kruševac